VERHUISMANAGEMENT

bedrijfsverhuis

Bij een verhuis komt heel wat meer te kijken dan enkel de fysieke verplaatsing van de goederen. Bij particulieren kan het zijn dat u door omstangigheden niet meer in staat bent om dit op u te nemen, of gewoon geen tijd of zin. Bij bedrijven kan dit omschreven worden als een
“verhuisproject” en dit is niet uw core business, dit moet zo vloeiend mogelik verlopen zonder te veel tijdverlies en productieverlies zodanig u
‘een continue dienstverlening kan garanderen naar uw Kanten toe. Wij regelen alles van A tot Z.

Maar voordat het prettige gevoel bij u en uw colleges ontstaat is er eerst een periode van regelen, sturen, coördineren, lange werkdagen en zorg aan vooraf gegaan. Verhuizen behoort niet voor niets tot de top 3 van de meest stressvolle bezigheden, zowel privé als werkgerelateerd. Een succesvolle inhuizing kent weinig productieverlies, zo min mogelijk overlast voor u en de medewerkers en een utstekende nazorg. En juist op dit soort momenten kunt u ondersteuning gebruiken van een professionele partner die ervaring met verhuismanagement heeft.

Vooraf bepaalt u samen met KGC aan de hand van een stappenplan welke ondersteuning u wenst en wat u zelf of door derden laat uitvoeren. Facilities First maakt gebruik van een activiteitenschema waarin alle verhuisactiviteiten staan vermeld. Afhandeling adminstratie, klusjesplan, installatie, en faciliteitenplan tot de fysieke verhuizing en de nazorg. U weet vooraf, op het uur exact, wat er gaat gebeuren en hoeveel tijd het kost. U behoudt de regie over uw verhuizing, terwijl u kunt vertrouwen op KGC als verhuis-projectieider. Zekerheid met projectflexibiliteit!

Eén van onze andere specialiteiten is tevens het opruimen van inboedel.